WIR – Welcome and Integration for Refugees


​About WIR

​WIR -project - launched in 2018, is a project that gathers 10 partners together to examine reception and integration processes in 6 participant countries. Aim of the projetc is to increase our knowlede about refugee issues, reception conditions and integration method used in project countries. Project lifts up good practices and empowers a dialogue between countries in the agenda of immigration. Project brings EU level topic to grassroot level and engourages peoples participation in the spirit of Europe for Citizens program. ​


WIR - Welcome and integration for refugees​


Objectives

 • To increase knowledge of the EU approach towards refugees and asylum seekers based on the European Agenda for Migration
 • To increase knowledge about the processes of welcoming and integrating refugees in the partnering countries
 • To exchange best practices at transnational level on focus themes like, education and schooling, getting ready to work, cooperation with civil society and unaccompanied minors
 • To transfer new models for welcoming and integrating refugees
 • To compare European experiences and create a booklet explaining the different approaches.

​WIR Hankkeesta

​Vuonna 2018 käynnistynyt WIR -hanke on 10 projektipartnerin toteuttama hanke, joka keskittyy kuuden osallistujamaan vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmiin. Hankkeessa tutustutaan eri maiden vastaanotto- ja kotouttamistoimintaan, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan toinen toisiltamme.  Vuoden 2015 tapahtumien seurauksena ovat patsi Eu-jäsenmaiden järjestelmät, myös Euroopan unionin yhtenäisyys, olleet koetuksella. Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu WIR tuo aiheen kansalaisten tasolle ja kannustaa osallistumaan. Yhtenä hankkeen kantavana ajatuksena on, että vuoden 2015 jälkeen olemme yhdessä viisaampia.  

WIR - Welcome and integration for refugees


​Hankkeen tavoitteet:

 • ​Lisätä tietoisuutta pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyen.
 • ​Lisätä tietoutta eri maiden vastaanotto- ja kotouttamisprosesseista partnerimaissa.
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä liittyen koulutukseen, työhön, alaikäisiin yksintulleisiin sekä kansalaisyhteiskuntaan (hankkeen teemat)
 • ​Siirtää ja omaksua uusia malleja vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyen. 
 • Vertailla eri partnerimaiden kokemuksia ja luoda niistä eri lähestymistapoja esittelevä​ "​vihkonen" 


​Quick facts

7 European countries 

10 Project Partners

 • ​6 Public Authorities​
 • 3 Associations/NGOs​
 • 1 University

9 Project events

​More than 300 (foreseen) direct participants

​Around 25.000 (foreseen) indirect participants

2 years project – October 2017/September 2019

​150.000,00 euros as total grant

  

​​​​​SWEDEN, FINLAND, AUSTRIA, GERMANY, ITALY, SPAIN, LATVIA


​E​vents, topics and dates

​Vänersbor​​​​​​​g - Sweden

​​17.4.-20.4.2018

​Opening conference

​Linz - Aust​​​​ria

​6.9.-9.9.2018

​Role of the civil society in integration process

​Kassel - Germany

​23.10.-26.10.2018

​Getting ready for job market

​Alicante - Spain

​20.11.-23.11.2018

Education and Schooling

​Seinäjoki - Finland

​11.12.-14.12.2018

Uncomppanied minors

​Offenbach - Germany

​7.5.-10.5.2019

​Communication and stereotypes about migrants
Welcome and Integration For Refugees -project is funded by:

Welcome and Integration For Refugess -hanketta rahoittaa:

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN - VÄNERSBORG 17.4.-20.4.2018

Nimiä seinillä

Ville, Pekka, Minna. Nimiä, joihin silmäni hakeutuvat kulkiessamme Länsi-Götanmaan aluehallintoviraston käytävillä. Silmiini ei vielä osu montaa Alia, Mohammedia tai Omaria, vaikka ne lienevätkin tämän päivän Vänersborgissa paljon suomalaisia nimiä yleisempiä. Siinä missä alueen kunnat tänä päivänä hengittävät monikulttuurisuutta, olivat 1960- ja 70-luvuilla alueelle saapuneet suomalaiset alueen ensimmäisiä maahanmuuttajia ja lieneekin vain ajan kysymys, kun arabiankieliset nimet syrjäyttävät ovikylteissä suomalaiset etu- ja sukunimet. Vänersborgin ja viereisen Trolhättanin kunnat ovat jopa ruotsin mittakaavassa erittäin monikulttuurisia. Kotoutumiseen panostetaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kotoutuminen alkaa parhaassa tapauksessa päivästä yksi, eli päivästä jolloin alueelle saavutaan.'

Vänerborgissa sijaitsee Pohjois-Euroopan suurin vastaanottokeskus, 1500 -paikkainen Restard Gård. Entinen mielisairaala-alue, jättimäisineen puistoineen ja loputtomine tiilitaloineen on niin laaja, että se voisi olla oma kylänsä. Restard Gård on paikka, josta alkaa vuosittain paitsi satojen ihmisten kotoutuminen, myös Welcoming and integrating refugees -projekti, jossa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura on mukana.  

Hankkeen ensimmäisessä tapahtumassa olivat Etelä-Pohjanmaalta mukana kaupunginvaltuutettu Sirkka Penttilä, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnanjohtaja Sanna Kivilahti-Bani Ways sekä Kotiseutu kotoisaksi -hankkeen projektikoordinaattori Tuomas Männistö. Nelipäiväisessä tapaamisessa tutustuttiin hankekumppaneiden kotimaiden vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmiin sekä laajasti Vänersbogin kunnan, yhdistysten ja vapaaehtoisten tekemään kotouttamistyöhön.

Vänersborgissa kotoutuminen alkaa jo vastaanottokeskuksesta. Oppivelvollisuusiässä olevat lapset viettävän päivänsä luonnollisesti koulussa, mutta myös aikuisille on tarjolla runsaasti erilaisia aktiviteetteja sekä tarvittaessa myös Ruotsin Punaisen ristin järjestämää psykiatrista apua. Asukkaat ovat omatoimisesti organisoineet erilasta toimintaa, joiden järjestämiseen ja ohjaamiseen asukkaat itse osallistuvat. Toiminta käynnistyi, kun asukkaat itse päättivät organisoitua. Toiminta on saanut palkintoja paitsi Ruotsissa, myös muualla Euroopassa. Toimintamalli on myös laajentunut muualle Eurooppaan. Kansainvälistä suojelua saaneille on kunnassa tarjolla muun muassa kielikavereita, starting point -kurssi (kansalaistaitoja), harrastustoimintaa sekä tietenkin pakolliset kotouttamiseen liittyvät kieli- ja kulttuuriopinnot. Ruotsin työvoimaviranomaiset tarjoavat myös erityistä tukea nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Vänersborgin kunta on myös aktiivinen kotouttamistoimija, joka tarjoaa paitsi kotoutumista tukevia palveluita, myös työpaikkoja nuorille, kyvykkäille maahanmuuttajille.


​​Ruotsalaiseen tapaan kaikki Vänersborgissa tuntuvat suhtautuvan kotouttamiseen positiivisesti. Kukkaan ei kiellä sen haasteellisuutta, eikä kukaan tee siitä sen suurempaa numeroakaan. Kaikki tuntuvat tietävän, että onnistuminen vaatii jokaiselta omaa panosta, sitoutumista ja vahvaa yhteistyötä. Yhteinen, hyvinvoiva Vänersborg on jokaisen asia!

​Tallenteita Vänersborgista voi seurata mm.

https://www.facebook.com/sern2.0/


-TM

​TERVETULOA MUKAAN!