WIR – Welcome and Integration for Refugees


​About WIR

​The project WIR covers the most important and challenging theme that nowadays the European Union and its members are facing: the migration phenomenon and the welcoming and integration of refugees. A large partnership composed of 7 European countries (SE, IT, LV, DE, ES, AT, FI) with 6 public authorities, 2 associations and one University will implement a project activities plan with 9 events organised with different work methodologies in two year time and with a total of around 320 direct participants among political representatives, civil servants and NGOs and volunteering associations members (target groups).


Objectives

 • To increase knowledge about the EU strategy and approach towards refugees and asylum seekers based on the European Agenda for Migration
 • To increase knowledge about the processes of welcoming and integrating refugees in the partnering countries
 • To exchange best practices and compare European experiences on focus themes like, education and schooling, getting ready to work, cooperation with civil society and unaccompanied minors
 • To transfer or adapt new models for welcoming and integrating refugees
 • To create a tool explaining to the citizens the different approaches at work in the different EU countries


​WIR Hankkeesta

​WIR-hanke pureutuu erääseen tämän päivän haasteelllisimmista ja polttavimmista haasteista, jonka Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat kohtaavat, maahanmuuttoon ilmiönä sekä tulijoiden vastaanottoon ja kotouttamiseen. Hankkeessa on mukana kumppaneita seitsemästä Euroopan maasta, eri sektoreilta. Kahden vuoden aikana hankkeessa järjestetään kaikkiaan 9 teemallisia tapaamisia kumppanimaissa ja niihin osalltuu suoraan yhteensä noin 320 osallistujaa (poliitikkoja, järjestöissä työskenteleviä, viranomaisia, tutkijoita ja vapaaehtoisia).​Hankkeen tavoitteet:

 • ​Lisätä tietoisuutta Euroopan unionin stragiasta ja Union lähestymistavasta aihealueeseen (pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyen)
 • ​Lisätä tietoutta eri maiden vastaanotto- ja kotouttamisprosesseista partnerimaissa.
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä liittyen koulutukseen, työhön, alaikäisiin yksintulleisiin sekä kansalaisyhteiskuntaan (hankkeen teemat)
 • ​Siirtää ja omaksua uusia malleja vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyen. 
 • Vertailla eri partnerimaiden kokemuksia ja luoda niistä eri lähestymistapoja esittelevä​ työkalu.​Quick facts

7 European countries 

10 Project Partners

 • ​6 Public Authorities​
 • 3 Associations/NGOs​
 • 1 University

9 Project events

​More than 300 (foreseen) direct participants

​Around 25.000 (foreseen) indirect participants

2 years project – October 2017/September 2019

​150.000,00 euros as total grant

  

​​​​​SWEDEN, FINLAND, AUSTRIA, GERMANY, ITALY, SPAIN, LATVIA


​E​vents, topics and dates

​Vänersbor​​​​​​​g - Sweden

​​17.4.-20.4.2018

​Opening conference

​Linz - Aust​​​​ria

​6.9.-9.9.2018

​Role of the civil society in integration process

​Kassel - Germany

​23.10.-26.10.2018

​Getting ready for job market

​Alicante - Spain

​20.11.-23.11.2018

Education and Schooling

​Seinäjoki - Finland

​11.12.-14.12.2018

Uncomppanied minors

​Offenbach - Germany

​​21.-25.5.2019

​Communication and stereotypes about migrants

Welcome and Integration For Refugees -project is funded by:

Welcome and Integration For Refugess -hanketta rahoittaa: