WIR – Welcome and Integration for Refugees


WIR-PROJEKTIN LOPPURAPORTIN YHTEENVETO

​Projekti «Welcome and Integration for Refugees in Europe (WIR)» rahoitettiin
Euroopan Unionin tuella "Europe for Citizens"-ohjelmasta.
Toimenpide: Verkostot
Hankkeen numero 588538

Projektissa toteutettiin yhdeksän tapahtumaa:

Tapahtuma 1:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 25 kansalaista, joista 3 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 2 osallistujaa SERN:stä (Italia), 1 osallistuja kultakin seuraavalta yhteistyökumppanilta: Landkreis Kassel (Saksa), Landkreis Offenbach (Saksa), Daugavpilsin kaupunki (Latvia), Alicanten yliopisto (Espanja), Ravennan kaupunki (Italia), Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry (Suomi), VSG Linz (Itävalta) ja 14 Unione Pedemontana Parmensen (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Unione Pedemontana Parmensessa (Monticelli Terme), (Italia), 7.7.2017 - 09.11.2017.
Lyhyt kuvaus: WIR-projektiin osallistuvien organisaatioiden edustajat keskustelivat projektin toimintojen toteuttamisesta, taloudellisista näkökohdista ja koordinoinnista kumppaneiden välillä sekä projektikoordinaattorin ja yhteistyökumppaneiden  välillä, viestintä- ja tiedonvälitysstrategiasta. Tärkeä näkökohta projektin hallinnassa on ollut päätös luoda verkkosivusto (www.wirproject.eu), johon oli mahdollista ladata kaikki projektin aikana tuotetut materiaalit.

Tapahtuma 2:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 70 kansalaista, joista 45 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 3 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 3 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 3 osallistujaa Daugavpilsinn kaupungista (Latvia), 2 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 3 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 3 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 3 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 4 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Vänersborgissa (Ruotsi) 17.4.2018 20.4.2018
Lyhyt kuvaus: Tapahtuman tarkoituksena oli keskittyä uuden tiedon hankkimiseen pakolaiskysymystä koskevasta eurooppalaisesta lähestymistavasta (EU: n muuttoliikeohjelma) ja kumppanimaiden vastaanotto- ja integraatiojärjestelmien nykytasosta. Tapahtuma toteutettiin erilaisilla menetelmillä: luennot, joissa esiteltiin asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita, työryhmiä, työpajoja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ryhmien kanssa sekä tutustumiskäynnit.

Tapahtuma 3:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 39 kansalaista, joista 5 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 2 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 2 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 2 osallistujaa Daugavpilsi kaupungista (Latvia), 2 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 2 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 2 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuoriseurasta (Suomi), 19 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Linzissä (Itävalta) 6.9.2018 - 09.09.2018
Lyhyt kuvaus: Projektitapahtuman painopiste oli kansalaisyhteiskunnan ja pakolaiskysymyksen välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhdistysten, vapaaehtoistyön ja kansalaisjärjestöjen roolissa vuoden 2015 pakolaiskriisin ja sitä seuraavien vuosien vastaanottoprosessissa. Osallistujilla oli mahdollisuus vertailla paikallisia käytäntöjään eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa haasteiden analysoimiseksi sekä mahdollisista toimista integraation helpottamiseksi. Tapahtuman aikana osallistujat osallistuivat Zusammen Hielfen -konferenssiin, jossa WIR-projekti esiteltiin, ja olivat vuorovaikutuksessa itävaltalaisten asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja pakolaisten kanssa, jotka toimivat paikallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja joilla on kokemusta ja aloitekykyä.

Tapahtuma 4:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 32 kansalaista, joista 4 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 13 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 2 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 2 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 2 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 2 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 2 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 2 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Kasselissa (Saksa) 23.10.2018 - 26.10.2018
Lyhyt kuvaus: Projektitapahtuman painopiste oli pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden pääsyssä työmarkkinoille. Erityistä huomiota kiinnitettiin uusille tulijoille kohdistettujen erilaisten polkujen esittelyyn ja keskusteluun työmarkkinoille valmistautumisesta sekä heidän avukseen tarkoitettujen työkalujen, aloitteiden ja hankkeiden esittelyyn. Osallistujat saivat mahdollisuuden osallistua Refugees Day -projektiin, jonka Landkreis Kassel toteutti yhdessä erilaisten paikallisten yritysten kanssa nuorten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden esittelemiseksi työmarkkinoilla ja antoivat heidän kokeilla yhden päivän jotain ammattia.

Tapahtuma 5:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 30 kansalaista, joista 5 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 2 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 3 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 3 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 8 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 2 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 2 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 2 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Sijainti / päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Alicantessa (Espanja) 20.11.2018 - 23.11.2018
Lyhyt kuvaus: Projektitapahtuman painopiste oli koulutuspolkujen luomisessa ja uusien tulijoiden ja pakolaisten kouluttamisessa. Osallistujilla oli mahdollisuus verrata eurooppalaisia välineitä ja ohjelmia, joiden avulla pakolaiset voivat oppia isäntämaiden kieltä, joka on ensimmäinen ja tärkein väline osallisuuden parantamiseksi. Toiminnassa noudatettiin erilaisia menetelmiä: luennot, työryhmät, tapaamiset integraatiotyötä tekevien kansalaisjärjestöjen kanssa ja tutustumiskäynnit.

Tapahtuma 6:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 31 kansalaista, mukaan lukien 3 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 2 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 3 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 3 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 1 osallistuja Alicanten yliopistosta (Espanja), 2 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 14 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 3 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma järjestettiin Seinajoella (Suomi), 12.12.2018 - 14.12.2018
Lyhyt kuvaus: Projektitapahtuman painopiste oli yksinsaapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden palveluissa ja hankkeissa. Osallistujat vertasivat yksinsaapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja avustamista koskevaa lainsäädäntöä sekä toteutettuja hankkeita heidän integraationsa helpottamiseksi vastaanottavissa maissa. Toiminnassa noudatettiin erilaisia menetelmiä: luennot, yksinsaapuneille alaikäisille turvapaikanhakijoille järjestettävä toiminta, tutustuminen yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin toimijoihin ja tutustumiskäynnit.

Tapahtuma 7:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 33 kansalaista, joista 2 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 1 osallistuja Landkreis Kasselista (Saksa), 1 osallistuja Landkreis Offenbachista (Saksa), 24 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 1 osallistuja Alicanten yliopistosta (Espanja), 1 osallistuja Ravennan kaupungista (Italia), 1 osallistuja Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Daugavpilsin kaupungissa (Latvia) 26.3.2019 - 28.12.2019
Lyhyt kuvaus: Tapahtumassa luotii tiivistelmät syyskuussa-joulukuussa 2018 pidetyn 4 projektitapahtuman keskusteluista ja vaikutuksista sekä arvioitiin oliko projektin kehitys projektin aikataulun ja kumppaneiden odotusten mukainen. Lisäksi osallistujat (koordinaatioryhmän jäsenet) päättivät hankkeen lopullisten viestintävälineiden muodon ja sisällön: loppujulkaisun, joka sisältää muuttoaaltojen aiheuttamat haasteet vuodesta 2015 sekä toimenpidesuositukset, jotka perustuvat projektikumppaneiden esittämiin parhaisiin käytäntöihin.

Tapahtuma 8:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 37 kansalaista, joista 1 osallistuja Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 1 osallistuja SERN:stä (Italia), 2 osallistujaa Landkreis Kasselista (Saksa), 24 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 2 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 2 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 2 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 2 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 2 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 2 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Sijainti / päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Dietzenbachissa (Saksa) 21.5.2019 - 24.5.2019
Lyhyt kuvaus: Tapahtuman päätavoitteena oli analysoida ja vertailla muutto- / pakolaisasioita koskevan viestinnän ja tiedonlevityksen ilmiötä. Kumppaneiden esitysten ansiosta osallistujilla oli mahdollisuus ymmärtää väärän viestinnän ja stereotyyppien muodot, ja keskustelu auttoi löytämään mahdollisia strategioita ja toimia argumenttien rakentamiseksi monikulttuurisen ymmärryksen edistämiseksi.

Tapahtuma 9:
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 47 kansalaista, joista 6 osallistujaa Vänersborgin kaupungista (Ruotsi), 3 osallistujaa SERN:stä (Italia), 1 osallistuja Landkreis Kasselista (Saksa), 2 osallistujaa Landkreis Offenbachista (Saksa), 2 osallistujaa Daugavpilsin kaupungista (Latvia), 2 osallistujaa Alicanten yliopistosta (Espanja), 17 osallistujaa Ravennan kaupungista (Italia), 4 osallistujaa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurasta (Suomi), 3 osallistujaa VSG Linzistä (Itävalta) ja 3 osallistujaa Unione Pedemontana Parmensesta (Italia).
Paikka / Päivämäärät: Tapahtuma pidettiin Ravennassa (Italia) 24.9.2019 - 27.9.2019
Lyhyt kuvaus: Tapahtuman päätavoitteita oli kaksi: selvittää WIR-hankkeen vaikutukset kohderyhmiin (poliittiset edustajat, virkamiehet, vapaaehtoistyöjärjestöt, kansalaiset) ja tuoda esille mahdolliset hankkeen jatkotoimet. Tuleville hankkeille hyviä lähtökohtia ovat: 1. Uudet välineet ja menetelmät työmarkkinoille sijoittumisessa; 2. Strategiat maahanmuuttoa koskevan disinformaation ja valeuutisten torjumiseksi; 3. Maahanmuuttajien osallistuminen sosiaalisten yhteisöjen viralliseen ja epäviralliseen toimintaan.

Projektin toimintoihin osallistui suoraan 344 kansalaista, joista 45% oli yhteistyökumppaneiden lähettämiä.

​About WIR

​The project WIR covers the most important and challenging theme that nowadays the European Union and its members are facing: the migration phenomenon and the welcoming and integration of refugees. A large partnership composed of 7 European countries (SE, IT, LV, DE, ES, AT, FI) with 6 public authorities, 2 associations and one University will implement a project activities plan with 9 events organised with different work methodologies in two year time and with a total of around 320 direct participants among political representatives, civil servants and NGOs and volunteering associations members (target groups).


Objectives

 • To increase knowledge about the EU strategy and approach towards refugees and asylum seekers based on the European Agenda for Migration
 • To increase knowledge about the processes of welcoming and integrating refugees in the partnering countries
 • To exchange best practices and compare European experiences on focus themes like, education and schooling, getting ready to work, cooperation with civil society and unaccompanied minors
 • To transfer or adapt new models for welcoming and integrating refugees
 • To create a tool explaining to the citizens the different approaches at work in the different EU countries


​WIR Hankkeesta

​WIR-hanke pureutuu erääseen tämän päivän haasteelllisimmista ja polttavimmista haasteista, jonka Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat kohtaavat, maahanmuuttoon ilmiönä sekä tulijoiden vastaanottoon ja kotouttamiseen. Hankkeessa on mukana kumppaneita seitsemästä Euroopan maasta, eri sektoreilta. Kahden vuoden aikana hankkeessa järjestetään kaikkiaan 9 teemallisia tapaamisia kumppanimaissa ja niihin osalltuu suoraan yhteensä noin 320 osallistujaa (poliitikkoja, järjestöissä työskenteleviä, viranomaisia, tutkijoita ja vapaaehtoisia).​Hankkeen tavoitteet:

 • ​Lisätä tietoisuutta Euroopan unionin stragiasta ja Union lähestymistavasta aihealueeseen (pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyen)
 • ​Lisätä tietoutta eri maiden vastaanotto- ja kotouttamisprosesseista partnerimaissa.
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä liittyen koulutukseen, työhön, alaikäisiin yksintulleisiin sekä kansalaisyhteiskuntaan (hankkeen teemat)
 • ​Siirtää ja omaksua uusia malleja vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyen. 
 • Vertailla eri partnerimaiden kokemuksia ja luoda niistä eri lähestymistapoja esittelevä​ työkalu.​Quick facts

7 European countries 

10 Project Partners

 • ​6 Public Authorities​
 • 3 Associations/NGOs​
 • 1 University

9 Project events

​More than 300 (foreseen) direct participants

​Around 25.000 (foreseen) indirect participants

2 years project – October 2017/September 2019

​150.000,00 euros as total grant

  

​​​​​SWEDEN, FINLAND, AUSTRIA, GERMANY, ITALY, SPAIN, LATVIA


​E​vents, topics and dates

​Vänersbor​​​​​​​g - Sweden

​​17.4.-20.4.2018

​Opening conference

​Linz - Aust​​​​ria

​6.9.-9.9.2018

​Role of the civil society in integration process

​Kassel - Germany

​23.10.-26.10.2018

​Getting ready for job market

​Alicante - Spain

​20.11.-23.11.2018

Education and Schooling

​Seinäjoki - Finland

​11.12.-14.12.2018

Uncomppanied minors

​Offenbach - Germany

​​21.-25.5.2019

​Communication and stereotypes about migrants

Welcome and Integration For Refugees -project is funded by:

Welcome and Integration For Refugess -hanketta rahoittaa: