Kulttuuribuumi 2 –hanke tarjoaa maaseudun lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa säännöllistä ja ohjattua taide- ja kulttuuritoimintaa omalla kotiseudullaan. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran hallinnoima Kulttuuribuumi 2 kokoaa nuoret kulttuurintekijät yhteen nuorisoseurantaloille ja muihin sopiviin tiloihin vapaaehtoisten aikuisohjaajien johdolla. Leader-rahoitteista toimintaa järjestetään YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella, johon kuuluvat Isokyrö, Laihia ja Vaasan Vähäkyrö.


Kulttuuribuumi 2- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020 – 31.5.2022. Hankkeen sisältö pohjautuu Leader Liiverin ja Leader Suupohjan alueilla 2016-2018 toteutettuun Kulttuuribuumi –hankkeeseen, jonka kokemuksista ja tuloksista koostettiin vapaaehtoistyön mallinnus. Hankesuunnitelmaa on uudistettu ja päivitetty vastaamaan tämän hetken kulttuurillisen lapsi- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoistyön vaatimuksia.


Miksi?

Kulttuuribuumi 2 –hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tasavertaisuutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa, lisätä yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Toiminnalla halutaan myös vahvistaa lasten ja nuorten sitoutumista omaan kotiseutuunsa. Lisäksi hankkeella halutaan pilotoida uusia vapaaehtoistyön malleja.


Mitä ja kenelle?

Kulttuuriryhmien toimintaan voivat osallistua 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden keskuudesta muodostetaan ikäluokittain pienempiä ryhmiä. Ryhmät voivat kokoontua harrastamaan kulttuuria minkä tahansa taiteen lajin pariin, suuntautuen esimerkiksi tanssiin, musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen, valokuvaukseen tai johonkin muuhun kulttuurin osa-alueeseen. Ryhmät voivat kokoontua pop up –henkisesti joko kerran tai tiettynä lyhempänä ajanjaksona. Toiminta voi olla myös säännöllistä, noudattaen koulujen lukukausien aikatauluja. Harrasteryhmien tuotantoa voidaan esitellä hankkeen aikana järjestettävillä Kulttuuribuumi –viikoilla ja tapahtumapäivillä. Tavoitteena on, että hankeajan päättyessä ryhmien toiminta on juurtunut osaksi nuorisoseurojen toimintaa.


Tule mukaan Buumiin!